Cho hàm số (fleft( x right) = {x^2} – left( {{m^2} – m} right)x + 8ln left( {x – m + 3} right)). Có bao nhiêu giá trị nguyên của(m)để hàm số đồng biến trên tập xác định của nó

Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right) = {x^2} – left( {{m^2} – m} right)x + 8ln left( {x – m + 3} right)). Có bao nhiêu giá trị nguyên của (m)để hàm số đồng biến trên tập xác định của nó LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐK: (x > m – 3) (begin{array}{l}f’left( x…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin