Trắc nghiệm Xác suất

Auto Added by WPeMatico

Một cuộc họp có sự tham gia của 6 nhà Toán học trong đó có 4 nam và 2 nữ, 7 nhà Vật lý trong đó có 3 nam và 4 nữ và 8 nhà Hóa học trong đó có 4 nam và 4 nữ. Người ta muốn lập một ban thư kí gồm 4 nhà khoa học. Tính xác suất để ban thư kí được chọn phải có đủ cả 3 lĩnh vực ( Toán , Lý, Hóa ) và có cả nam lẫn nữ

Một cuộc họp có sự tham gia của 6 nhà Toán học trong đó có 4 nam và 2 nữ, 7 nhà Vật lý trong đó có 3 nam và 4 nữ và 8 nhà Hóa học trong đó có 4 nam và 4 nữ. Người ta muốn lập một ban thư kí gồm 4 …

Một cuộc họp có sự tham gia của 6 nhà Toán học trong đó có 4 nam và 2 nữ, 7 nhà Vật lý trong đó có 3 nam và 4 nữ và 8 nhà Hóa học trong đó có 4 nam và 4 nữ. Người ta muốn lập một ban thư kí gồm 4 nhà khoa học. Tính xác suất để ban thư kí được chọn phải có đủ cả 3 lĩnh vực ( Toán , Lý, Hóa ) và có cả nam lẫn nữ Read More »

Một hộp chứa 12 tấm thẻ được đánh bằng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 12. Chọn ngẫu nhiên ra hai tấm thẻ. Xác suất để tích số ghi trên 2 tấm thẻ là một số chẵn bằng:

Một hộp chứa 12 tấm thẻ được đánh bằng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 12. Chọn ngẫu nhiên ra hai tấm thẻ. Xác suất để tích số ghi trên 2 tấm thẻ là một số chẵn bằng: A.(dfrac{{6}}{{11}}) B. (dfrac{17}{22}) C. (dfrac{{5}}{{22}}) D. (dfrac{5}{11}) LỜI GIẢI Không gian mẫu: (nleft( Omega …

Một hộp chứa 12 tấm thẻ được đánh bằng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 12. Chọn ngẫu nhiên ra hai tấm thẻ. Xác suất để tích số ghi trên 2 tấm thẻ là một số chẵn bằng: Read More »

Trong hộp có 6 quả màu đỏ được đánh số từ 1 đến 6, có 5 quả màu vàng được đánh số từ 1 đến 5 và 4 quả màu xanh được đánh số từ 1 đến 4. Lấy ngẫu nhiên ba quả từ hộp đó, xác suất để lấy được hai quả khác màu đồng thời khác số bằng

Trong hộp có 6 quả màu đỏ được đánh số từ 1 đến 6, có 5 quả màu vàng được đánh số từ 1 đến 5 và 4 quả màu xanh được đánh số từ 1 đến 4. Lấy ngẫu nhiên ba quả từ hộp đó, xác suất để lấy được hai quả khác màu …

Trong hộp có 6 quả màu đỏ được đánh số từ 1 đến 6, có 5 quả màu vàng được đánh số từ 1 đến 5 và 4 quả màu xanh được đánh số từ 1 đến 4. Lấy ngẫu nhiên ba quả từ hộp đó, xác suất để lấy được hai quả khác màu đồng thời khác số bằng Read More »

Một hộp chứa (15) quả cầu gồm (6) quả màu đỏ được đánh số từ (1) đến (6) và (9) quả màu xanh được đánh số từ (1) đến (9). Lấy ngẫu nhiên hai quả từ hộp đó, xác suất để lấy được hai quả khác màu đồng thời tổng hai số ghi trên chúng là số chẵn bằng

Một hộp chứa (15) quả cầu gồm (6) quả màu đỏ được đánh số từ (1) đến (6) và (9) quả màu xanh được đánh số từ (1) đến (9). Lấy ngẫu nhiên hai quả từ hộp đó, xác suất để lấy được hai quả khác màu đồng thời tổng hai số ghi trên chúng …

Một hộp chứa (15) quả cầu gồm (6) quả màu đỏ được đánh số từ (1) đến (6) và (9) quả màu xanh được đánh số từ (1) đến (9). Lấy ngẫu nhiên hai quả từ hộp đó, xác suất để lấy được hai quả khác màu đồng thời tổng hai số ghi trên chúng là số chẵn bằng Read More »

Có 30 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tính xác suất để trong 10 tấm thẻ được chọn ra có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó chỉ có đúng 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10.

Có 30 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tính xác suất để trong 10 tấm thẻ được chọn ra có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó chỉ có đúng 1 tấm thẻ mang số chia hết cho …

Có 30 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tính xác suất để trong 10 tấm thẻ được chọn ra có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó chỉ có đúng 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10. Read More »

Cho biết có 2 lô sản phẩm. Lô I có 10 sản phẩm tốt và 5 sản phẩm xấu. Lô II có 12 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm xấu. Có một người chọn ngẫu nhiên ra 2 sản phẩm từ lô I và 2 sản phẩm từ lô II một cách độc lập. Tính xác suất để cả 4 sản phẩm được chọn ra đều là sản phẩm tốt.

Cho biết có 2 lô sản phẩm. Lô I có 10 sản phẩm tốt và 5 sản phẩm xấu. Lô II có 12 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm xấu. Có một người chọn ngẫu nhiên ra 2 sản phẩm từ lô I và 2 sản phẩm từ lô II một cách độc lập. …

Cho biết có 2 lô sản phẩm. Lô I có 10 sản phẩm tốt và 5 sản phẩm xấu. Lô II có 12 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm xấu. Có một người chọn ngẫu nhiên ra 2 sản phẩm từ lô I và 2 sản phẩm từ lô II một cách độc lập. Tính xác suất để cả 4 sản phẩm được chọn ra đều là sản phẩm tốt. Read More »

Xác suất để có số đoạn 2 đốt nhiều hơn số đoạn 5 đốt đúng 1 đoạn gần với giá trị nào trong các giá trị dưới đây ?

Trong truyện cổ tích Cây tre trăm đốt (các đốt được tính từ 1 đến 100), khi không vác được cây tre dài tận 100 đốt như vậy về nhà, anh Khoai ngồi khoác, Bụt liền hiện lên, bài cho anh ta: “Con hãy hô câu thần chú Xác suất, xác suất thì cây tre …

Xác suất để có số đoạn 2 đốt nhiều hơn số đoạn 5 đốt đúng 1 đoạn gần với giá trị nào trong các giá trị dưới đây ? Read More »