Trắc nghiệm Toán 10 Cánh diều Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc từ 0˚ đến 180˚. Định lí côsin và định lí sin trong tam giác

Auto Added by WPeMatico

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Tam giác ABC vuông tại A, có  AB = c, AC = b. Gọi m là độ dài đoạn phân giác trong góc (widehat {BAC}). Tính m theo b và c.

Câu hỏi: Tam giác ABC vuông tại A, có  AB = c, AC = b. Gọi m là độ dài đoạn phân giác trong góc (widehat {BAC}). Tính m theo b và c. A. (m = frac{{sqrt 2 bc}}{{b + c}};)  B. (m = frac{{2left( {b + c} right)}}{{bc}};)  C. (m = frac{{2bc}}{{b + c}};)  D. (m …

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Tam giác ABC vuông tại A, có  AB = c, AC = b. Gọi m là độ dài đoạn phân giác trong góc (widehat {BAC}). Tính m theo b và c. Read More »

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Tam giác ABC có BC = 10 và (widehat A = {30^{rm{O}}}). Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Câu hỏi: Tam giác ABC có BC = 10 và (widehat A = {30^{rm{O}}}). Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. A. R = 5;  B. R = 10;  C. (R = frac{{10}}{{sqrt 3 }};)  D. (R = 10sqrt 3 .)  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Áp dụng …

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Tam giác ABC có BC = 10 và (widehat A = {30^{rm{O}}}). Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Read More »