Trắc nghiệm Toán 10

Auto Added by WPeMatico

Trong tình huống mở đầu, gọi x là số vé loại 1 bán được và y là số vẽ loại 2 bán được. Viết biểu thức tính số tiền bán vé thu được (đơn vị nghìn đồng) ở rạp chiếu phim đó theo x và y. a) Các số nguyên không âm x và y thỏa mãn điều kiện gì để số tiền bán vé thu được đạt tối thiểu 20 triệu đồng? b) Nếu số tiền bán vé thu được nhỏ hơn 20 triệu đồng thì x và y thỏa mãn điều kiện gì?

Câu hỏi: Trong tình huống mở đầu, gọi x là số vé loại 1 bán được và y là số vẽ loại 2 bán được. Viết biểu thức tính số tiền bán vé thu được (đơn vị nghìn đồng) ở rạp chiếu phim đó theo x và y. a) Các số nguyên không âm x …

Trong tình huống mở đầu, gọi x là số vé loại 1 bán được và y là số vẽ loại 2 bán được. Viết biểu thức tính số tiền bán vé thu được (đơn vị nghìn đồng) ở rạp chiếu phim đó theo x và y.
a) Các số nguyên không âm x và y thỏa mãn điều kiện gì để số tiền bán vé thu được đạt tối thiểu 20 triệu đồng?
b) Nếu số tiền bán vé thu được nhỏ hơn 20 triệu đồng thì x và y thỏa mãn điều kiện gì?
Read More »

Thế nào là hai lực cân bằng? Nếu dùng hai vecto để biểu diến hai lực cân bằng thì hai vecto này có mối quan hệ gì với nhau?

Câu hỏi: Thế nào là hai lực cân bằng? Nếu dùng hai vecto để biểu diến hai lực cân bằng thì hai vecto này có mối quan hệ gì với nhau? Trả lời: Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn đứng yên thì hai lực đó là hai …

Thế nào là hai lực cân bằng? Nếu dùng hai vecto để biểu diến hai lực cân bằng thì hai vecto này có mối quan hệ gì với nhau? Read More »

Bảng sau cho biết thời gian chạy cự li 100m của các bạn trong lớp (đơn vị giây): Hãy tính thời gian chạy trung bình cự li 100m của các bạn trong lớp

Câu hỏi: Bảng sau cho biết thời gian chạy cự li 100m của các bạn trong lớp (đơn vị giây): Hãy tính thời gian chạy trung bình cự li 100m của các bạn trong lớp Trả lời: Thời gian chạy trung bình cự li 100m của các bạn trong lớp là: 12.5+13.7+14.10+15.8+16.636≈14,08. Vậy thời gian …

Bảng sau cho biết thời gian chạy cự li 100m của các bạn trong lớp (đơn vị giây):

Hãy tính thời gian chạy trung bình cự li 100m của các bạn trong lớp Read More »

Gọi M là tập nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0, N là tập nghiệm của phương trình (x + 1)(2x – 3) = 0. Tìm P = M ∩ N.

Câu hỏi: Gọi M là tập nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0, N là tập nghiệm của phương trình (x + 1)(2x – 3) = 0. Tìm P = M ∩ N. Trả lời: + Giải phương trình x2 – 2x – 3 = 0 Ta có ∆’ = (– …

Gọi M là tập nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0, N là tập nghiệm của phương trình (x + 1)(2x – 3) = 0.
Tìm P = M ∩ N.
Read More »

Cho ba điểm A, B, C. Chứng minh 3AB→+2BC→−2AB→+3BC→=AB→ .

Câu hỏi: Cho ba điểm A, B, C. Chứng minh 3AB→+2BC→−2AB→+3BC→=AB→ . Trả lời: Với 3 điểm A, B, C bất kì ta có:  Ta có: 3AB→+2BC→−2AB→+3BC→ =3AB→+6BC→−2AB→−6BC→ =3AB→−2AB→+6BC→−6BC→ =AB→. Vậy 3AB→+2BC→−2AB→+3BC→=AB→. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin

Một con tàu chở hàng A đang đi về hướng tây với tốc độ 20 hải lí/giờ. Cùng lúc đó, một con tàu chở khách B đang đi về hướng đông với tốc độ 50 hải lí/giờ. Biểu diễn vectơ vận tốc b→ của tàu B theo vectơ vận tốc a→ của tàu A.

Câu hỏi: Một con tàu chở hàng A đang đi về hướng tây với tốc độ 20 hải lí/giờ. Cùng lúc đó, một con tàu chở khách B đang đi về hướng đông với tốc độ 50 hải lí/giờ. Biểu diễn vectơ vận tốc b→ của tàu B theo vectơ vận tốc a→ của tàu A. Trả …

Một con tàu chở hàng A đang đi về hướng tây với tốc độ 20 hải lí/giờ. Cùng lúc đó, một con tàu chở khách B đang đi về hướng đông với tốc độ 50 hải lí/giờ. Biểu diễn vectơ vận tốc b→ của tàu B theo vectơ vận tốc a→ của tàu A. Read More »

Một cửa hàng bán xe ô tô thay đổi chiến lược kinh doanh vào cuối năm 2019. Số xe cửa hàng bán được mỗi tháng trong năm 2019 và 2020 được ghi lại ở bảng sau: a) Hãy tính số trung bình, khoảng tứ phân vị và độ lệch chuẩn của số lượng xe bán được trong năm 2019 và năm 2020. b) Nêu nhận xét về tác động của chiến lược kinh doanh mới lên số lượng xe bán ra hằng tháng.

Câu hỏi: Một cửa hàng bán xe ô tô thay đổi chiến lược kinh doanh vào cuối năm 2019. Số xe cửa hàng bán được mỗi tháng trong năm 2019 và 2020 được ghi lại ở bảng sau: a) Hãy tính số trung bình, khoảng tứ phân vị và độ lệch chuẩn của số lượng …

Một cửa hàng bán xe ô tô thay đổi chiến lược kinh doanh vào cuối năm 2019. Số xe cửa hàng bán được mỗi tháng trong năm 2019 và 2020 được ghi lại ở bảng sau:

a) Hãy tính số trung bình, khoảng tứ phân vị và độ lệch chuẩn của số lượng xe bán được trong năm 2019 và năm 2020.
b) Nêu nhận xét về tác động của chiến lược kinh doanh mới lên số lượng xe bán ra hằng tháng. Read More »

Cặp số (2 ; 3) là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

Câu hỏi: Cặp số (2 ; 3) là nghiệm của bất phương trình nào sau đây? A. –2x + 3y < –1;> B. x + y ≤ 0; C. 4x ≥ 2y + 1; Đáp án chính xác D. x – y + 6 < 0.> Trả lời: Đáp án đúng là: C+ Với cặp số …

Cặp số (2 ; 3) là nghiệm của bất phương trình nào sau đây? Read More »

Giá trị của biểu thức (M = frac{{{{tan }^2}30^circ + {{sin }^2}60^circ – {{cos }^2}45^circ }}{{{{cot }^2}120^circ + {{cos }^2}150^circ }}) bằng:

Câu hỏi: Giá trị của biểu thức (M = frac{{{{tan }^2}30^circ + {{sin }^2}60^circ – {{cos }^2}45^circ }}{{{{cot }^2}120^circ + {{cos }^2}150^circ }}) bằng: A. (frac{2}{7}); B. (frac{1}{7}); C. (frac{{5 – sqrt 6 }}{{6 + sqrt 3 }}); D. (frac{7}{{13}}). Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án đúng là: D Ta có: [M = …

Giá trị của biểu thức (M = frac{{{{tan }^2}30^circ + {{sin }^2}60^circ – {{cos }^2}45^circ }}{{{{cot }^2}120^circ + {{cos }^2}150^circ }}) bằng: Read More »

Tọa độ đỉnh I của parabol (P): y = x2 + 8x + 12 là

Câu hỏi: Tọa độ đỉnh I của parabol (P): y = x2 + 8x + 12 là A. I(– 4; – 4); Đáp án chính xác B. I(– 1; – 1); C. I(– 4; 4); D. I(4; 4).  Trả lời: Đáp án đúng là : A Tọa độ đỉnh [Ileft( { – frac{b}{{2a}}; – frac{Delta }{{4a}}} right)] Ta có …

Tọa độ đỉnh I của parabol (P): y = x2 + 8x + 12 là Read More »