Hướng dẫn học sinh tránh sai lầm khi giải toán Đại số 9

Hướng dẫn học sinh tránh sai lầm khi giải toán Đại số 9

Hướng dẫn học sinh tránh sai lầm khi giải toán Đại số 9, Sáng kiến kinh nghiệm của cô Vũ Thị Thu Hồng, GV THCS Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa. SKKN đạt giải B.

Download tại đây.

Chúc học tốt.