[Sách cánh diều] Giải toán 6 tập 2

Auto Added by WPeMatico

[Sách cánh diều] Giải toán 6 tập 2 bài 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG Đáp án chi tiết: Một số cách thu thập, phân loại, kiểm đếm, ghi chép số liệu thống kê đã học ở tiểu học: thu thập số liệu từ tài liệu tham khảo, thu thập số liệu phi thực nghiệm (lập bảng câu hỏi điều tra, …

[Sách cánh diều] Giải toán 6 tập 2 bài 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu Read More »

[Sách cánh diều] Giải toán 6 tập 2 bài 2: Biểu đồ cột kép

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG Câu 1: (Trang 39 Cánh Diều Toán 6 tập 2) a) Môn thể thao có nhiều học sinh thích nhất là bóng đá b) Tổng số học sinh lớp 6C là: 12 + 10 + 4 + 5 + 5 + 6 = 42 học sinh …

[Sách cánh diều] Giải toán 6 tập 2 bài 2: Biểu đồ cột kép Read More »