[Sách cánh diều] Giải toán 6 tập 2 bài 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG Đáp án chi tiết: Một số cách thu thập, phân loại, kiểm đếm, ghi chép số liệu thống kê đã học ở tiểu học: thu thập số liệu từ tài liệu tham khảo, thu thập số liệu phi thực nghiệm (lập bảng câu hỏi điều tra, […]

[ Moi cac ban xem day du o https://hocgiai.com ]
Hoc tap online
Author: admin