[Sách cánh diều] Giải toán 6 tập 2 bài 2: Biểu đồ cột kép

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG Câu 1: (Trang 39 Cánh Diều Toán 6 tập 2) a) Môn thể thao có nhiều học sinh thích nhất là bóng đá b) Tổng số học sinh lớp 6C là: 12 + 10 + 4 + 5 + 5 + 6 = 42 học sinh […]

[ Moi cac ban xem day du o https://hocgiai.com ]
Hoc tap online
Author: admin