PTLG HSG

Auto Added by WPeMatico

Giải phương trình (frac{{6 – 10sin left( {x – frac{pi }{3}} right) + cos 2x}}{{sin 2x}} = sqrt 3 ).

Giải phương trình (frac{{6 – 10sin left( {x – frac{pi }{3}} right) + cos 2x}}{{sin 2x}} = sqrt 3 ). Lời giải Điều kiện: (sin 2x ne 0 Leftrightarrow 2x ne kpi  Leftrightarrow x ne frac{{kpi }}{2})(left( {k in mathbb{Z}} right)). Khi đó ta có phương trình… [ Xin các bạn xem đầy đủ bài …

Giải phương trình (frac{{6 – 10sin left( {x – frac{pi }{3}} right) + cos 2x}}{{sin 2x}} = sqrt 3 ). Read More »

Giải phương trình sau: (sin x + sin y + sin left( {x + y} right) = frac{{3sqrt 3 }}{2}).

Giải phương trình sau: (sin x + sin y + sin left( {x + y} right) = frac{{3sqrt 3 }}{2}). Lời giải               Cách 1: Phương trình (sin x + sin y + sin left( {x + y} right) = frac{{3sqrt 3 }}{2},,,left( 1 right)). Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacốpxki và từ (left( 1 …

Giải phương trình sau: (sin x + sin y + sin left( {x + y} right) = frac{{3sqrt 3 }}{2}). Read More »