KHOI TRON XOAY VDC

Auto Added by WPeMatico

[Mức độ 3] Trong không gian, cho hình vuông (ABCD) có chu vi là (4a). Gọi (O) và (O’) lần lượt là trung điểm của các cạnh (AD) và (BC). Khi quay hình vuông đó xung quanh trục (OO’) ta được một hình trụ tròn xoay. Tính thể tích (V)của khối trụ tròn xoay được giới hạn bởi hình trụ nói trên.

[Mức độ 3] Trong không gian, cho hình vuông (ABCD) có chu vi là (4a). Gọi (O) và (O’) lần lượt là trung điểm của các cạnh (AD) và (BC). Khi quay hình vuông đó xung quanh trục (OO’) ta được một hình trụ tròn xoay. Tính thể tích (V)của khối trụ tròn xoay được …

[Mức độ 3] Trong không gian, cho hình vuông (ABCD) có chu vi là (4a). Gọi (O) và (O’) lần lượt là trung điểm của các cạnh (AD) và (BC). Khi quay hình vuông đó xung quanh trục (OO’) ta được một hình trụ tròn xoay. Tính thể tích (V)của khối trụ tròn xoay được giới hạn bởi hình trụ nói trên. Read More »

Cho hình thang vuông (ABCD) tại (A,,,D). Biết (AB = 2,{rm{cm}},,,CD = 5,{rm{cm}},,,AD = 4{rm{cm}}), tính diện tích xung quay của hình tròn xoay tạo thành khi cho hình thang (ABCD) quay quanh đường thẳng (AD).

Cho hình thang vuông (ABCD) tại (A,,,D). Biết (AB = 2,{rm{cm}},,,CD = 5,{rm{cm}},,,AD = 4{rm{cm}}), tính diện tích xung quay của hình tròn xoay tạo thành khi cho hình thang (ABCD) quay quanh đường thẳng (AD). A. (45pi ,left( {{rm{c}}{{rm{m}}^2}} right)). B. (50pi ,left( {{rm{c}}{{rm{m}}^2}} right)). C. (35pi ,left( {{rm{c}}{{rm{m}}^2}} right)). D. (36pi ,left( {{rm{c}}{{rm{m}}^2}} …

Cho hình thang vuông (ABCD) tại (A,,,D). Biết (AB = 2,{rm{cm}},,,CD = 5,{rm{cm}},,,AD = 4{rm{cm}}), tính diện tích xung quay của hình tròn xoay tạo thành khi cho hình thang (ABCD) quay quanh đường thẳng (AD). Read More »