Học Toán lớp 11 – SGK Chân trời

Auto Added by WPeMatico

Học Bài 1. Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – Toán 11 CTST

LÝ THUYẾT Bài 1. Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – Toán 11 CTST 1. Mặt phẳng Hình ảnh mặt phẳng trong thực tiễn – Biểu diễn một mặt phẳng: Người ta thường biểu diễn mặt phẳng bằng một hình bình hành. – Để kí hiệu mặt phẳng ta dùng chữ cái …

Học Bài 1. Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – Toán 11 CTST Read More »

Học Bài 1. Dãy số – Toán 11 CTST

Học Bài 1. Dãy số – Toán 11 CTST Lý thuyết Dãy số – SGK Toán 11 CTST 1. Định nghĩa dãy số – Hàm số u xác định trên tập các số nguyên dương ({mathbb{N}^*})được gọi là một dãy số vô hạn (gọi tắt là dãy số), nghĩa là (u:{mathbb{N}^*} to mathbb{R}) (n mapsto {u_n} …

Học Bài 1. Dãy số – Toán 11 CTST Read More »