Học Bài 1. Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – Toán 11 CTST

LÝ THUYẾT Bài 1. Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – Toán 11 CTST 1. Mặt phẳng Hình ảnh mặt phẳng trong thực tiễn – Biểu diễn một mặt phẳng: Người ta thường biểu diễn mặt phẳng bằng một hình bình hành. – Để kí hiệu mặt phẳng ta dùng chữ cái …

Học Bài 1. Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – Toán 11 CTST Read More »