Giải SBT Tiếng Anh 2 – PHONIC SMART

Auto Added by WPeMatico

Giải Lesson 2 trang 53 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Bài 1 Look, read and match. (Nhìn, đọc và nối.) Phương pháp giải: – I like watching zebras.     (Tôi thích xem ngựa vằn.) – I like reading.     (Tôi thích đọc sách.) – I like skipping rope.     (Tôi thích nhảy dây.) – I like …

Giải Lesson 2 trang 53 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart Read More »

Giải Lesson 3 trang 54 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Bài 1 Look, write and say. (Nhìn, viết và nói.) Lời giải chi tiết: a. I like playing football.     (Tôi thích đá bóng.) b. I like swimming.     (Tôi thích bơi.) c. I like drawing.     (Tôi thích vẽ.) d. I like watching zebras.     …

Giải Lesson 3 trang 54 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart Read More »