Giải bài tập Toán 7 – Kết nối

Auto Added by WPeMatico

Giải bài tập Bài 37 Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác (Chương 10 Toán 7 Kết nối)

Giải bài tập Bài 37 Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác (Chương 10 Toán 7 Kết nối) ================ Giải bài 10.11 trang 98 SGK Toán 7 Kết nối tri thức tập 2 – KNTT Quan sát và gọi tên các mặt đáy, mặt bên, cạnh đáy, cạnh bên …

Giải bài tập Bài 37 Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác (Chương 10 Toán 7 Kết nối) Read More »

Giải bài tập Bài Luyện tập trang 93 (Chương 10 Toán 7 Kết nối)

Giải bài tập Bài Luyện tập trang 93 (Chương 10 Toán 7 Kết nối)   10.7. Kể tên các đỉnh, cạnh và đường chéo của hình lập phương MNPQ. EFGH ở Hình 10.16   Hướng dẫn giải: + 8 đỉnh :M, Q, P, N, H, E, F, G. + 12 cạnh : MQ, MN, QP, PN, …

Giải bài tập Bài Luyện tập trang 93 (Chương 10 Toán 7 Kết nối) Read More »

Giải bài tập Bài luyện tập chung trang 83 (Chương 9 Toán 7 Kết nối)

Giải bài tập Bài luyện tập chung trang 83 (Chương 9 Toán 7 Kết nối) ============ Bài tập 9.31 trang 83 toán 7 tập 2 KNTT Chứng minh rằng tam giác có đường trung tuyến và đường cao xuất phát từ cùng một đỉnh trùng nhau là một tam giác cân. Hướng dẫn giải: Từ …

Giải bài tập Bài luyện tập chung trang 83 (Chương 9 Toán 7 Kết nối) Read More »

Giải bài tập Bài cuối Chương 9 Toán 7 Kết nối

Giải bài tập Bài cuối Chương 9 Toán 7 Kết nối ============= Giải bài 9.36 trang 84 SGK Toán 7 Kết nối tri thức tập 2 – KNTT Cho tam giác ABC (widehat{BAC}) là góc tù. Lấy điểm D nằm giữa A và B, lấy điểm E nằm giữa A và C (H.9.51). Chứng minh …

Giải bài tập Bài cuối Chương 9 Toán 7 Kết nối Read More »

Giải bài tập Bài CUỐI Chương 7 Toán 7 Kết nối

Giải bài tập Bài CUỐI Chương 7 Toán 7 Kết nối =========== Giải bài 7.42 trang 46 SGK Toán 7 Kết nối tri thức tập 2 – KNTT Một hãng taxi quy định giá cước như sau: 0,5 km đầu tiên giá 8 000 đồng; tiếp theo cứ mỗi kilomet giá 11 000 đồng. Giả …

Giải bài tập Bài CUỐI Chương 7 Toán 7 Kết nối Read More »

Giải bài tập Bài 25 Đa thức một biến (Chương 7 Toán 7 Kết nối)

Giải bài tập Bài 25 Đa thức một biến (Chương 7 Toán 7 Kết nối) ========== Giải bài 7.5 trang 30 SGK Toán 7 Kết nối tri thức tập 2 – KNTT a) Tính (left( {dfrac{1}{2}{x^3}} right).left( {4{x^2}} right)). Tìm hệ số và bậc của đơn thức nhận được. b) Tính (dfrac{1}{2}{x^3} – dfrac{5}{2}{x^3}). Tìm hệ số …

Giải bài tập Bài 25 Đa thức một biến (Chương 7 Toán 7 Kết nối) Read More »

Giải bài tập Bài 26 Phép cộng và phép trừ đa thức một biến (Chương 7 Toán 7 Kết nối)

Giải bài tập Bài 26 Phép cộng và phép trừ đa thức một biến (Chương 7 Toán 7 Kết nối) ============ Giải bài 7.12 trang 33 SGK Toán 7 Kết nối tri thức tập 2 – KNTT Tìm tổng của hai đa thức sau bằng cách nhóm các hạng tử cùng bậc: x2 – 3x + …

Giải bài tập Bài 26 Phép cộng và phép trừ đa thức một biến (Chương 7 Toán 7 Kết nối) Read More »

Giải bài tập Bài 24 Biểu thức đại số (Chương 7 Toán 7 Kết nối)

Giải bài tập Bài 24 Biểu thức đại số (Chương 7 Toán 7 Kết nối) ============= Giải bài 7.1 trang 24 SGK Toán 7 Kết nối tri thức tập 2 – KNTT Viết biểu thức đại số biểu thị: a) Nửa tổng của x và y. b) Tổng của x và y nhân với tích …

Giải bài tập Bài 24 Biểu thức đại số (Chương 7 Toán 7 Kết nối) Read More »

Giải bài tập Bài CUỐI Chương 6 Toán 7 Kết nối

Giải bài tập Bài CUỐI Chương 6 Toán 7 Kết nối ============= Giải bài 6.33 trang 21 SGK Toán 7 Kết nối tri thức tập 2 Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau: 0,2; 0,3; 0,8; 1,2. Phương pháp giải Bước 1: Tìm đẳng thức có được từ …

Giải bài tập Bài CUỐI Chương 6 Toán 7 Kết nối Read More »

Giải bài tập Bài luyện tập chung trang 19 (Chương 6 Toán 7 Kết nối)

Giải bài tập Bài luyện tập chung trang 19 (Chương 6 Toán 7 Kết nối) =========== Giải bài 6.27 trang 20 SGK Toán 7 Kết nối tri thức tập 2 Các giá trị của hai đại lượng x và y được cho bởi bảng sau đây: x 0,5 1 1,5 2 2,5 y 2,5 5 …

Giải bài tập Bài luyện tập chung trang 19 (Chương 6 Toán 7 Kết nối) Read More »