Giải bài tập Bài Luyện tập trang 93 (Chương 10 Toán 7 Kết nối)

Giải bài tập Bài Luyện tập trang 93 (Chương 10 Toán 7 Kết nối)   10.7. Kể tên các đỉnh, cạnh và đường chéo của hình lập phương MNPQ. EFGH ở Hình 10.16   Hướng dẫn giải: + 8 đỉnh :M, Q, P, N, H, E, F, G. + 12 cạnh : MQ, MN, QP, PN, […]
Hoc tap online
Author: admin