GBT Chuong 1 Toan 7 – KN

Auto Added by WPeMatico

Giải bài tập Cuối chương 1 (Toán 7 Kết nối)

Giải bài tập Cuối chương 1 (Toán 7 Kết nối)   Giải bài 1.35 trang 25 SGK Toán 7 KNTT tập 1 – KNTT Hình 1.14 mô phỏng vị trí của năm điểm A,B,C,D,E so với mực nước biển. Biết rằng độ cao (tính theo đơn vị kilomet) so với mực nước biển của mỗi …

Giải bài tập Cuối chương 1 (Toán 7 Kết nối) Read More »

Giải bài tập Luyện tập chung trang 24 (Toán 7 Kết nối)

Giải bài tập Luyện tập chung trang 24 (Toán 7 Kết nối)   Giải bài 1.31 trang 24 SGK Toán 7 KNTT tập 1 Tìm x, biết: (begin{array}{l}a)2x + frac{1}{2} = frac{7}{9}\b)frac{3}{4} – 6x = frac{7}{{13}}end{array}) Phương pháp giải Chuyển vế, tìm x Lời giải chi tiết (begin{array}{l}a)2x + frac{1}{2} = frac{7}{9}\2x = frac{7}{9} – …

Giải bài tập Luyện tập chung trang 24 (Toán 7 Kết nối) Read More »