Giải bài tập Luyện tập chung trang 24 (Toán 7 Kết nối)

Giải bài tập Luyện tập chung trang 24 (Toán 7 Kết nối)   Giải bài 1.31 trang 24 SGK Toán 7 KNTT tập 1 Tìm x, biết: (begin{array}{l}a)2x + frac{1}{2} = frac{7}{9}\b)frac{3}{4} – 6x = frac{7}{{13}}end{array}) Phương pháp giải Chuyển vế, tìm x Lời giải chi tiết (begin{array}{l}a)2x + frac{1}{2} = frac{7}{9}\2x = frac{7}{9} – […]
Hoc tap online
Author: admin