Định lý về đồ thị hữu hạn-Vũ Đình Hòa

Lý thuyết đồ thị là một mảng hay vì có nhiều ứng dụng .Các bạn đang học Toán rời rạc nâng cao có thề tham khảo quyển
Định lý về đồ thị hữu hạn-thầy Vũ Đình Hòa

Cuốn sách dành cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi toán THPT. Đây là một trong những tài liệu hiếm hoi về lí thuyết đồ thị ở Việt Nam.

Mục lục

Chương 1. Tập hợp ánh xạ
Chương 2. Khái niệm cơ bản về đồ thị
Chương 3. Cây và bụi
Chương 4. Đường Euler và chu trình Hamilton
Chương 5. Phân hoạch đồ thị thành các đồ thị đều
Chương 6. Lời giải

Link tải:

dinhli ve DoThiHuuHan-vudinhhoa.pdf