Ebook toán hay

Đây là ebook của ….. về toán học phổ thông, tóm tắt lý thuyết, bài tập ứng dụng… luyện thi đại học theo kinh nghiệm của tác giả.

Tên tác giả ở file đính kem. thank.

tựa là của tác giả đặt, tôi không đặt nhé… đừng cười…đọc xong xem có hay không? để lại ý kiến ở đây.

Toán hay