Đề thi HK1 môn Toán 6

Auto Added by WPeMatico

Đề thi giữa HK1 môn Toán 6 KNTT năm 2022-2023 Trường THCS Nguyễn Huệ

  Câu 1: Cho M  là tập hợp các tháng (dương lịch) trong năm có (31) ngày. Phần tử không thuộc tập hợp (M) là A. Tháng (5)    B. Tháng (6)  C. Tháng (7)     D. Tháng (8).  Câu 2: Tập hợp các chữ cái trong từ “(TOÁN)(6)” là A. {(T;)(O;)(A;)(N;)(6)}     B. {(T;)(O;)(A;)(N)}  …

Đề thi giữa HK1 môn Toán 6 KNTT năm 2022-2023 Trường THCS Nguyễn Huệ Read More »

Đề thi giữa HK1 môn Toán 6 CTST năm 2022-2023 Trường THCS Chu Văn An

  Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định sai là A. Số (1) là số tự nhiên nhỏ nhất;  B. Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử;  C. Không có số tự nhiên lớn nhất;  D. Phần tử thuộc (mathbb{N}) nhưng không thuộc (mathbb{N}*) là (0).  Câu 2: Tập …

Đề thi giữa HK1 môn Toán 6 CTST năm 2022-2023 Trường THCS Chu Văn An Read More »