Đề thi giữa HK1 môn Toán 6 CTST năm 2022-2023 Trường THCS Chu Văn An

  Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định sai là A. Số (1) là số tự nhiên nhỏ nhất;  B. Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử;  C. Không có số tự nhiên lớn nhất;  D. Phần tử thuộc (mathbb{N}) nhưng không thuộc (mathbb{N}*) là (0).  Câu 2: Tập …
Hoc tap online
Author: admin