Đề thi giữa HK1 môn Toán 6 KNTT năm 2022-2023 Trường THCS Nguyễn Huệ

  Câu 1: Cho M  là tập hợp các tháng (dương lịch) trong năm có (31) ngày. Phần tử không thuộc tập hợp (M) là A. Tháng (5)    B. Tháng (6)  C. Tháng (7)     D. Tháng (8).  Câu 2: Tập hợp các chữ cái trong từ “(TOÁN)(6)” là A. {(T;)(O;)(A;)(N;)(6)}     B. {(T;)(O;)(A;)(N)}  …
Hoc tap online
Author: admin