Đề thi giữa HK1 môn Toán 11 năm 2022-2023 Trường THPT Nguyễn Hiền

Auto Added by WPeMatico

[Đề GK1-Toán 11] Tìm tất cả các nghiệm của phương trình (2{cos ^2}x – sqrt 3 sin 2x = 3) là:

Câu hỏi: Tất cả các nghiệm của phương trình (2{cos ^2}x – sqrt 3 sin 2x = 3) là: A. (x = dfrac{pi }{3} + k2pi left( {k in mathbb{Z}} right))  B. (x =  – dfrac{pi }{6} + kpi left( {k in mathbb{Z}} right))  C. (x = dfrac{pi }{6} + kpi left( {k in mathbb{Z}} …

[Đề GK1-Toán 11] Tìm tất cả các nghiệm của phương trình (2{cos ^2}x – sqrt 3 sin 2x = 3) là: Read More »

[Đề GK1-Toán 11] Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm (A(0;5)). Hãy tìm tọa độ ảnh A’ của điểm A qua phép quay tâm O góc quay (90^circ ).

Câu hỏi: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm (A(0;5)). Tìm tọa độ ảnh A’ của điểm A qua phép quay tâm O góc quay (90^circ ). A. (A’left( {5; – 5} right))     B. (A’left( {5;0} right))    C. (A’left( { – 5;0} right))     D. (A’left( {0; – 5} right)) Lời giải tham khảo: …

[Đề GK1-Toán 11] Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm (A(0;5)). Hãy tìm tọa độ ảnh A’ của điểm A qua phép quay tâm O góc quay (90^circ ). Read More »