Đề thi GHK1 TOAN 7 – NH 2022 – 2023

Auto Added by WPeMatico

Đề thi giữa HK1 môn Toán 7 KNTT năm 2022-2023 Trường THCS Trần Phú

  Câu 1: Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là A. N B. Z C. Q D. R Câu 2: Phân số biểu diễn số hữu tỉ -0,6 là: A. (dfrac{6}{{10}})     B. (dfrac{{ – 6}}{1})   C. (dfrac{{ – 12}}{{10}})   D. (dfrac{{18}}{{ – 30}})    Câu 3: Kết quả của phép tính: (left( …

Đề thi giữa HK1 môn Toán 7 KNTT năm 2022-2023 Trường THCS Trần Phú Read More »

Đề thi giữa HK1 môn Toán 7 CTST năm 2022-2023 Trường THCS Hà Huy Tập

  Câu 1: Số hữu tỉ là:  A. Phân số khác 0  B. Các số viết được dưới dạng (dfrac{a}{b}left( {a,b in N,b ne 0} right))  C. Các số viết được dưới dạng (dfrac{a}{b}left( {a,b in Z,b ne 0} right))  D. Các số viết được dưới dạng (dfrac{a}{b}left( {a,b in Z} right))  Câu 2: Giá …

Đề thi giữa HK1 môn Toán 7 CTST năm 2022-2023 Trường THCS Hà Huy Tập Read More »