Đề thi giữa HK1 môn Toán 7 CTST năm 2022-2023 Trường THCS Hà Huy Tập

  Câu 1: Số hữu tỉ là:  A. Phân số khác 0  B. Các số viết được dưới dạng (dfrac{a}{b}left( {a,b in N,b ne 0} right))  C. Các số viết được dưới dạng (dfrac{a}{b}left( {a,b in Z,b ne 0} right))  D. Các số viết được dưới dạng (dfrac{a}{b}left( {a,b in Z} right))  Câu 2: Giá …
Hoc tap online
Author: admin