De thi GHK1 Toan 5

Auto Added by WPeMatico

ĐỀ THI GIỮA HK1 TOÁN LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN – Số 5

ĐỀ SỐ 5 I – PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm được viết là: A. 24,18 B. 24,108 C. 24,018 D. 24,0108 Câu 2: Phân số (frac{65}{100}) viết dưới dạng số thập phân là: A. …

ĐỀ THI GIỮA HK1 TOÁN LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN – Số 5 Read More »

ĐỀ THI GIỮA HK1 TOÁN LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN – Số 4

ĐỀ SỐ 4 I. Trắc nghiệm Câu 1: Số lớn nhất trong các số 39,402; 39,204; 40,392; 40,293 là: A. 40,392 B. 39,204 C. 40,293 D. 39,402 Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm : 30g = …kg là: A. 30 000 B. 0,03 C.0,3 D. 3 Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ …

ĐỀ THI GIỮA HK1 TOÁN LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN – Số 4 Read More »