Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2021-2022

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 6 CTST năm 2021-2022 1. Kiến thức trọng tâm 1.1. Phần số học – Tập hợp: cách ghi một tập hợp; xác định số phần tử của tập hợp – Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên; các công thức về lũy thừa […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin