Khảo sát hàm số

Khảo sát hàm số đặc sắc dùng cho luyện thi – Nguyễn Phú Khánh

Ấn phẩm Khảo sát hàm số đặc sắc dùng cho luyện thi gồm hàng chục vấn đề chọn lọc đặc sắc về khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan với cơ sở lí thuyết, hệ thống bài tập đầy đủ bám sát hướng ra đề thi Đại học của bộ giáo dục. …

Khảo sát hàm số đặc sắc dùng cho luyện thi – Nguyễn Phú Khánh Read More »

Ứng dụng đạo hàm trong các bài toán hàm số của Nguyễn Tất Thu

Đây là một chuyên đề ngắn viết về ứng dụng của đạo hàm trong các bài toán hàm số của Thầy Nguyễn Tất Thu. Tài liêụ trình bày các ứng dụng của đào hàm để giải quyết các bài toán phương trình, hệ phương trình một cách tài tình và gọn gàng. Tài liệu phù …

Ứng dụng đạo hàm trong các bài toán hàm số của Nguyễn Tất Thu Read More »