Khảo sát hàm số đặc sắc dùng cho luyện thi – Nguyễn Phú Khánh

Ấn phẩm Khảo sát hàm số đặc sắc dùng cho luyện thi gồm hàng chục vấn đề chọn lọc đặc sắc về khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan với cơ sở lí thuyết, hệ thống bài tập đầy đủ bám sát hướng ra đề thi Đại học của bộ giáo dục. Chuyên đề được biên soạn để luyện thi cấp tốc bởi thầy Nguyễn Phú Khánh, Đà Lạt. Tài liệu dày 104 trang với nhiều dạng toán mới, lạ về khảo sát hàm số. Ấn phẩm này còn có nhiều cách giải, nhiều lời bình hay, các chú ý và các hướng mở rộng thiết thực. Tài liệu thích hợp cho thầy cô giáo tham khảo khi ra đề thi thử, luyện thi Đại học.
Link vnmath
http://www.mediafire.com/?q5715o6fgv4n71l