Các dạng toán hay về Khảo sát hàm số trong kì thi Đại học

Các dạng toán hay về Khảo sát hàm số thường gặp trong các kì thi Đại học. Tài liệu biên soạn bởi thầy Nguyễn Trung Kiên dày 50 trang dùng cho việc luyện thi Đại học.

Chúc các bạn học tốt.

Download File