HS Mũ – logarit

Chuyên đề: Các phương pháp giải phương trình mũ (t12-2011)

Chuyên đề: Các phương pháp giải phương trình mũ Phương trình mũ nằm trong lớp bài toán Phương trình, Hệ phương trình, Bất phương trình của chương trình Toán học Phổ thông. Việc rèn luyện cho các em phương pháp giải phương trình mũ sẽ giúp các em có nhứng kĩ năng và định hướng …

Chuyên đề: Các phương pháp giải phương trình mũ (t12-2011) Read More »