Chuyên đề: Các phương pháp giải phương trình mũ (t12-2011)

Chuyên đề: Các phương pháp giải phương trình mũ

Phương trình mũ nằm trong lớp bài toán Phương trình, Hệ phương trình, Bất phương trình của chương trình Toán học Phổ thông. Việc rèn luyện cho các em phương pháp giải phương trình mũ sẽ giúp các em có nhứng kĩ năng và định hướng tốt trong việc giải quyết những bài toán trong lớp bài toán này. Chuyên đề trình bày các phương pháp giải và phân loại phương trình mũ theo các phương pháp giải đó.

Chuyên đề: Các phương pháp giải phương trình mũ của thầy Đinh Văn Trường, Tổ Toán, Trường THPT Nghèn, Hà Tĩnh

Download tại đây.

Chúc học tốt. (Alex-ebooktoan)