chỉnh hợp và tổ hợp

Auto Added by WPeMatico

(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Một tổ có 6 học sinh, trong đó có 3 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp các học sinh trong tổ thành một hàng dọc sao cho nam, nữ đứng xen kẽ nhau?

Câu hỏi: Một tổ có 6 học sinh, trong đó có 3 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp các học sinh trong tổ thành một hàng dọc sao cho nam, nữ đứng xen kẽ nhau? A. 36  B. 42  C. 102 D. 72  Lời giải tham khảo: …

(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Một tổ có 6 học sinh, trong đó có 3 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp các học sinh trong tổ thành một hàng dọc sao cho nam, nữ đứng xen kẽ nhau? Read More »

(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Một hội đồng gồm 5 nam và 4 nữ được tuyển vào một ban quản trị gồm 4 người. Hỏi có bao nhiêu cách tuyển chọn?

Câu hỏi: Một hội đồng gồm 5 nam và 4 nữ được tuyển vào một ban quản trị gồm 4 người. Hỏi có bao nhiêu cách tuyển chọn? A. 240 B. 260  C. 126 D. Kết quả khác  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Số cách chọn ban quản trị gồm 1 nam …

(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Một hội đồng gồm 5 nam và 4 nữ được tuyển vào một ban quản trị gồm 4 người. Hỏi có bao nhiêu cách tuyển chọn? Read More »