Bộ đề 2 – thi giữa HK1 môn Toán 7 có đáp án năm 2021-2022

ĐỀ ÔN THI GIỮA HK1 MÔN: TOÁN NĂM HỌC : 2021 – 2022 Đề 1 I. Trắc nghiệm Câu 1:  Số (frac{7}{{20}}) là kết quả của phép tính: A. (frac{9}{{20}} – frac{1}{5}) B. (frac{7}{{20}} – frac{1}{5}) C. (frac{1}{4} – frac{1}{5}) D. (frac{{11}}{{20}} –…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin