Đề thi HK1 môn Toán 8 có đáp án năm 2021-2022 – số 2

ĐỀ 2 – Đề thi HK1 môn Toán 8 có đáp án năm 2021-2022 – số 2 A. Trắc nghiệm (4 đ) Câu 1: Kết quả của phép tính $(x y+5)(x y-1)$ là: A. $x y^{2}+4 x y-5$ B. $x^{2} y^{2}+4 x y-5$ C. $x^{2}-2 x y-1$ D. $x^{2}+2 x y+5$ Câu 2: Kết quả […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin