Bài 22. Vị trí địa lí, lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực SGK Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn ? mục 1 Trả lời câu hỏi mục 1 trang 174 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Dựa vào hình 22.1 và thông tin trong bài, em hãy: – Xác định vị trí địa lí của châu Nam Cực. – Cho biết châu Nam Cực […]
Hoc tap online
Author: admin