Bài 18. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ SGK Địa lí 7 Cánh Diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn ? trang 139 Trả lời câu hỏi trang 139 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Đọc thông tin và quan sát hình 13.2, hãy trình bày đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ. Phương pháp giải: Đọc thông tin mục “Đặc điểm […]
Hoc tap online
Author: admin