Giải SGK LICH SU VA DIA LI lớp 7 – CHAN TROI

Auto Added by WPeMatico

Bài 22. Vị trí địa lí, lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực SGK Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn ? mục 1 Trả lời câu hỏi mục 1 trang 174 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Dựa vào hình 22.1 và thông tin trong bài, em hãy: – Xác định vị trí địa lí của châu Nam Cực. – Cho biết châu Nam Cực …

Bài 22. Vị trí địa lí, lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực SGK Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo Read More »

Bài 18. Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn SGK Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn ? mục 1 Trả lời câu hỏi mục 1 trang 160 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Dựa vào hình 16.1, hình 18, bảng số liệu và thông tin trong bài, em hãy: – Xác định vị trí của rừng nhiệt đới A-ma-dôn trên bản …

Bài 18. Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn SGK Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo Read More »