Bài 22. Châu Nam Cực SGK Địa lí 7 Cánh Diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn ? trang 151 Trả lời câu hỏi trang 151 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Đọc thông tin và quan sát hình 22.1 và quả Địa Cầu, hãy nêu đặc điểm vị trí địa lí của châu Nam Cực. Phương pháp giải: Quan sát hình […]
Hoc tap online
Author: admin