Với giá trị nào của tham số m thì đồ thị hàm số y=x4−21−m2x2+m+1  có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích lớn nhất?

Câu hỏi: Với giá trị nào của tham số m thì đồ thị hàm số y=x4−21−m2x2+m+1  có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích lớn nhất? A. m=13 B. m=0 Đáp án chính xác C. m=±12 D. m=12 Trả lời: Chọn đáp án B ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** …
Hoc tap online
Author: admin