Với các số thực dương a, b và a≠1, a2−3logab bằng

Câu hỏi: Với các số thực dương a, b và a≠1, a2−3logab bằng A. a2b−3. Đáp án chính xác B. a3b2. C. a2b3. D. ab2. Trả lời: Ta có a2−3logab=a2.a−3logab=a2.alogab−3=a2b−3. Chọn A. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin