The Ultimate Math Solver

The Ultimate Math Solver! được thiết kế để giải toán tự động khi máy tính có kết nối mạng. Bạn chỉ cần nhập biểu thức toán học rồi bấm 1 nút duy nhất, bài toán sẽ được giải với lời giải chi tiết (bằng tiếng Anh).

Ví dụ về giải phương trình

Xem demo tại đây

Trang web của nhà sản xuất