Từ (A) kẻ các tiếp tuyến đến mặt cầu (left( S right)), gọi (left( P right)) là mặt phẳng chứa các tiếp điểm, biết (left( P right)) luôn đi qua một đường thẳng (d) cố định. Phương trình đường thẳng (d) là:

Trong không gian (Oxyz), cho mặt cầu (left( S right):{x^2} + {left( {y + 3} right)^2} + {z^2} = 36) và điểm (A) nằm trên đường thẳng (Delta ) có phương trình (left{ begin{array}{l}x = 1 – t\y = 3\z = 1 – tend{array} right.) và nằm ngoài mặt cầu (left( S…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin