Trung điểm của tất cả các cạnh của hình tứ diện đều là các đỉnh khối đa diện nào ?

Câu hỏi: Trung điểm của tất cả các cạnh của hình tứ diện đều là các đỉnh khối đa diện nào ? A. Hình hộp chữ nhật B. Hình bát diện đều Đáp án chính xác C. Hình lập phương D. Hình tứ diện đều Trả lời: Đáp án BHình bát diện đều ====== **** …
Hoc tap online
Author: admin