Trong các chữ cái sau, chữ nào là hình có trục đối xứng?WVIETNAMO

Câu hỏi: Trong các chữ cái sau, chữ nào là hình có trục đối xứng?WVIETNAMO Trả lời: – W, V, E, T, A, M: Mỗi chữ cái là một hình có trục đối xứng.– Chữ I có hai trục đối xứng.- Chữ O có vô số trục đối xứng là các đường thẳng đi qua …
Hoc tap online
Author: admin