Tìm tập hợp các số x thỏa mãn bất đẳng thức x < 3 và biểu diễn tập hợp đó trên trục số

Câu hỏi: Tìm tập hợp các số x thỏa mãn bất đẳng thức x < 3 và biểu diễn tập hợp đó trên trục số Trả lời: Điều kiện: x ≥ 0Ta có: x < 2 ⇒ x < 9 ⇒ x < 9 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin