So sánh(không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi): 6+22 và 9

Câu hỏi: So sánh(không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi): 6+22 và 9 Trả lời: 6+22 và 9Ta có: 9 = 6 + 3So sánh: 22và 3 vì 22 > 0 và 3 > 0Ta có: 222=22.22=4.2=832= 9Vì 8 < 9 nên : 222 < 32Vậy 6+22 < 9. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** …
Hoc tap online
Author: admin