Tìm diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng theo các kích thước cho trên hình.

Câu hỏi: Tìm diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng theo các kích thước cho trên hình. Trả lời: Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông BAC, ta có:AC2=BA2+BC2=32+42=25AC = 5mDiện tích xung quanh là:Sxq = (AB+BC+AC).CD= (3+4+5).7 = 84(m2)Diện tích toàn phần là STQ=Sxq+2Sđáy = 84 + 2.6 = 96(m2) ====== **** …
Hoc tap online
Author: admin