Thông báo thay tên miền thành http://thay-do.net

Cám ơn các bạn đã đăng ký thành viên trên blog http://thaydo.net, các bạn đăng ký trên feed để nhận bài mới qua email và các bạn ghé thăm blog Thầy Đồ – Dạy toán – Học toán.

Blog này đã được 1 năm, tôi cũng cố gắng đưa bài viết, ebook toán, đề thi để tôi, mọi người tham khảo giảng dạy và học tập được sưu tầm trên internet.

Ngày 19/02/2011 tới đây domain thaydo.net hết hạn mà tôi không liên hệ với người reg domain này được, thật tiếc và buồn!!! = domain thaydo.net sẽ không hoạt động nữa sau ngày 19/02/2011.

Nay tôi xin đổi sang dùng domain http://thaydo.idn.vn (khác 1 dấu gạch ngang thôi) xin cố gắng đừng cho nó die.

Vậy từ hôm nay các bạn có đến thăm blog thaydo.net xin vào thaydo.idn.vn nhé.

Cuối cùng xin cám ơn các bạn đã biết, ghé thăm blog học toán của tôi và xin các bạn có liên kết với thaydo.net xin sữa link mới lại dùm, tôi sẽ gửi email cho các bạn. Chào thân ái, hợp tác và phát triển.

Nếu các bạn có ý kiến xin gửi lại đây.

Comments are closed.