Tập hợp M là tập hợp các loại phương tiện cơ giới đường bộ.

Câu hỏi: Tập hợp M là tập hợp các loại phương tiện cơ giới đường bộ. A. M = {xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe …
Hoc tap online
Author: admin